x

Đăng nhập

Comming soon...

The Ghost Doctor

The Ghost Doctor: Màn ảnh Hàn luôn biết cách sáng tạo ra những nhân vật mới dựa trên hình mẫu cơ bản. Điển hình có thể kể đến những nhân vật bác sĩ “khác người” dưới đây.