x

Đăng nhập

Comming soon...

Mắt Biếc

Mắt Biếc: Theo NSX Dung Bình Dương, diễn viên Trúc Anh nhiều lần xem thường bà và vi phạm hợp đồng sau khi đóng phim Ngốc Ơi Tuổi 17.