x

Đăng nhập

Comming soon...

Hometown Cha-Cha-Cha

Hometown Cha-Cha-Cha: Park So Dam được chẩn đoán mắc bệnh nan y, khi khám sức khỏe định kỳ. Mong nữ diễn viên sẽ chóng khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.