x

Đăng nhập

Comming soon...

Châu Tấn

Châu Tấn: Cảnh khóc là cảnh quan trọng bậc nhất của mỗi bộ phim, đòi hỏi các diễn viên phải thể hiện hết thực lực của mình chứ mà xài mấy chiêu trò là bị nhận ra ngay.